Frågor och svar om ansökning till Lunaskolorna

Frågor om ansökningsprocessen hänvisar vi till Utvecklingspedagogiks skolstödsenhet.

e-post: ansokan@up.se

Telefonnummer: 08-35 15 59, telefontid fredagar kl 09.00-15.00

Det vanligaste frågorna och svaren kan du läsa genom klicka här: Frågor och svar

 

Lunaskolans grundskolor i Bromma och Aspudden

Vårdnadshavare är alltid välkomna att anmäla intresse för skolplacering av sitt barn i Lunaskolan. Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar i länken nedan och som sänds per post till oss. En fullständig ansökan innehåller neuropsykiatrisk utredning samt pedagogiskt utlåtande. Vid ansökan till grundsärskola bifogas beslut om mottagande i grundsärskola.

Blankett

Ansökan skickas till adressen nedan:
Utvecklingspedagogik Sverige AB
Att: Ansökan
Box 418
191 24 Sollentuna

Lunaskolan har ett kösystem som vi är skyldiga att följa enligt lag. När din fullständiga ansökan kommit in till oss placeras ditt barn i vårt kösystem och bekräftelse på mottagen ansökan skickas till er mejl. Inför en eventuell skolplacering vid Lunaskolan bjuds vårdnadshavare in till ett möte där de intervjuas angående barnets aktuella situation – både hem- och skolsituation. Intervjun sammanställs och lämnas till utbildningsförvaltningen och Lunaskolans pedagoger. Detta ger pedagogerna en god grund att stå på när de upprättar åtgärdsprogram och planerar för barnets skolgång.

Lunaskolan Östra Gymnasium

Du söker till Lunaskolans gymnasium via gymnasieintagningens sida. Eftersom alla som söker till oss är i behov av särskilt stöd sker antagningen i samråd med oss på Lunaskolan och gymnasieantagningen. För mer information kontakta Lunaskolan Östra Gymnasiums rektor:

Tf Rektor Johanna Tellrud 08 656 27 49      johanna.tellrud@lunaskolan.se

Läs mer om Lunaskolans Östra Gymnasium på:
http://www.gymnasieguiden.se/gymnasium/lunaskolan-ostra-gymnasium

Lunaboendet

De elever som går eller eventuellt kommer att gå på Lunaskolan Östra Gymnasium och som dessutom anser vårt internatboende vara intressant ansöker om en plats genom att kontakta Henrik Porsvald som handhar placeringen tillsammans med elevens hemkommun, samt LSS-handläggare.
Henrik Porsvald, föreståndare Tel. 08-585 096 37, E-post: henrik.porsvald@lunaskolan.se

Luna korttidstillsyn (Lunaaktivitet)

Om du är intresserad av Lunaaktivitet så ansöker du om korttidstillsyn hos ansvarig Lss-handläggare i din stadsdel eller hos din hemkommun. Om du behöver hjälp med din ansökan eller om du har frågor om verksamheten så kontaktar du Lss-ansvarig för Luna Bromma: Sofie Lolaks: 08-656 27 64, sofie.lolaks@lunaskolan.se eller Lss-ansvarig för Luna Södra: Josephine Drottz: 08 – 656 27 82

Om ditt barn redan går på Lunaaktivitet och du behöver komma i kontakt med verksamheten kontaktar du Luna Brommas Lss-pedagog Sofie Lolaks: 08-656 27 64, sofie.lolaks@lunaskolan.se eller Luna Södras Lss-pedagog Josephine Drottz: 08 – 656 27 82