När Lunagymnasiet startat upp växte intresset snabbt. Elever och vårdnadshavare från hela landet hörde av sig och ville ansöka till skolan. Många av dem hade även önskemål och behov av ett boende i närheten av skolan. Vi ville ge dessa elever möjligheten att studera på Lunaskolan och år 2011 stod Luna Ungdomsboende färdigt.

Nära samarbete

Luna Ungdomsboende är ett internat och LSS-boende som har ett nära samarbete med Lunagymnasiet. På Luna Ungdomsboende finns personal tillgänglig dygnet runt. Vi arbetar med individuella anpassningar där ungdomarna får möjlighet att hitta sina egna sätt att skapa en meningsfull vardag. Boendet har 11 platser som det finns möjlighet att ansöka till. För att få möjlighet att ansöka till en plats på boendet krävs det att eleven går på någon av Lunaskolans skolverksamheter.