I vår verksamhet är det inte bara viktigt att ungdomarna har en fungerande skolgång, utan även en fungerande vardag och en tillfredställande fritid. Personalen planerar tillsammans med de boende för olika roliga aktiviteter. Det kan vara allt från biobesök och bowling till gemensamma middagar och filmkvällar. Tillsammans strävar vi efter att involvera ungdomarna och försöker hitta praktiska lösningar som är anpassade efter de boendes behov och önskemål.