Luna Ungdomsboende ett individanpassat boende där individuella förmågor tillvaratas. På Luna Ungdomsboende strävar vi tillsammans efter en meningsfull vardag. Glädje, trygghet och inspiration är ledorden i verksamheten. Personal finns tillgänglig dygnet runt för att inte bara ge stöd och vägledning i de vardagliga utan även tillgodose de boendes önskemål och ge stöd i planering av elevens skolgång och fritid. På ungdomsboendet för vi kontinuerliga diskussioner för att varje boendes behov ska tas hand om och utvecklas.