Lunaskolans grundskola startades hösten 2004 av Anna Huovinen. Det är en fristående alternativ grundskola för elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Undervisningsgrupperna är små och personaltätheten hög. Undervisningen följer den nationella läroplanen, Lgr 11. Klasserna är indelade utifrån kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar med ett helhetstänk kring varje elev – där elevens individuella behov är i centrum. Idag har Lunaskolan en grundskola i Bromma och en i Aspudden(Södra).