Lunaskolan har en fritidsverksamhet med roliga och stimulerande aktiviteter. Genom vår fritidsverksamhet får eleverna ingå i ett socialt sammanhang som främjar både lärande och social relationer till andra. Till och med årskurs 6 har alla barn rätt till fritids.

Vad händer sedan?

När eleven fyllt 12 år och gått ut årskurs 6 finns det möjlighet att söka till Lunaaktivitet – fritids med eftermiddags- och lovaktiviteter för våra elever över 12 år. Tanken är att vi så småningom även ska kunna erbjuda kvällsaktiviteter.