Efter sex år som grundskola öppnade Lunaskolans Östra Gymnasium höstterminen 2010. Vi erbjuder en anpassad skolmiljö med höga kvalitetskrav och kompetent personal som förstår och klarar av att individuellt anpassa undervisningen för varje elev. Bland annat är undervisningsgrupperna små – med cirka åtta till tio elever i varje klass, och skolan har även en hög personaltäthet för att möta de individuella behoven.

Naturskönt med goda kommunikationer

Lunaskolans Östra Gymnasium är beläget på natursköna Lidingö och är, precis som våra övriga verksamheter, en skola speciellt anpassad för elever med autism, Asperger och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan ligger i direkt anslutning till Lidingö- reservatet och bara 22 minuter från Stockholms centralstation med goda kommunikationer. Bussen stannar nära skolan. Skolan har ett nära samarbete med Lunaboendet som är ett internat och ett LSS-boende. Internatet startades när efterfrågan från föräldrar och elever i resten av landet blev stor.