Välkommen till Lunaskolan Östra Gymnasium

Lunaskolan Östra – ett gymnasium som erbjuder utbildning anpassad för elever med Asperger syndrom.

Inlärningsmiljön är anpassad för elever i behov av särskilt stöd, undervisningsgrupperna är små och personaltätheten hög. Skolan har höga kvalitetskrav och kompetent personal som förstår och klarar av att individuellt anpassa undervisningen för eleverna.

Lunaskolan Östra Gymnasium ligger på Lidingö i direkt anslutning till natursköna Lidingöreservatet och bara 22 minuter från Stockholm central med goda kommunikationer. Bussen stannar precis vid skolan.

Trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel utmärker skolan, det är våra ledord för att skapa en god arbetsmiljö.
Alla studerande ska utvecklas i god anda, så att de både vill och kan ge bidrag till skolans och omvärldens utveckling.