Vi erbjuder en anpassad skolmiljö med höga kvalitetskrav och kompetent personal som förstår och klarar av att individuellt anpassa undervisningen för varje elev. Bland annat är undervisningsgrupperna små – med cirka åtta till tio elever i varje klass, och skolan har även en hög personaltäthet för att möta de individuella behoven.

Informationsträffar

Lunagymnasiet har regelbundet haft informationsträffar under vt18. Den sista var den 9 maj i samband med sista ansökningsdag för ht18. Det blir fler tillfällen till hösten. Information kommer att finnas här.

 

Naturskönt med goda kommunikationer

Lunagymnasiet är beläget på natursköna Lidingö och är, precis som våra övriga verksamheter, en skola speciellt anpassad för elever med autism, Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan ligger i direkt anslutning till Lidingöreservatet och bara 22 minuter från Stockholms centralstation med goda kommunikationer. Bussen stannar nära skolan. Skolan har ett nära samarbete med Luna Ungdomsboende som är ett internat och ett LSS-boende. Ungdomsboendet startades när efterfrågan från föräldrar och elever runt om i landet blev stor.