Vi erbjuder en anpassad skolmiljö med höga kvalitetskrav och kompetent personal som förstår och klarar av att individuellt anpassa undervisningen för varje elev. Bland annat är undervisningsgrupperna små – med cirka åtta till tio elever i varje klass, och skolan har även en hög personaltäthet för att möta de individuella behoven.

Välkomna till informationsträffar på Lunagymnasiet!

Kommande tillfällen:

14 mars kl 13.30
28 mars kl 13.30
9 maj kl 13.30

Det kommer då bli en presentation av vår verksamhet, en rundvandring, möjlighet att lämna in intresseanmälningar samt möjlighet att ställa frågor till rektor Linus Bark och specialpedagog Lotta Flyckt. Vår studievägledare Cecilia Ringner kommer också att vara med vid några av dessa tillfällen. Vi bjuder också på kaffe/te och smörgås. För att möjliggöra att frågor hinns med och att alla får svar är antalet platser begränsat. Anmälan sker till: lunagymnasiet@up.se. Ange hur många som kommer.  Anmäl senast 5 dagar innan respektive tillfälle. Välkomna till Lunagymnasiet på Kottlavägen 116 C. Vi finns i det stora gula huset, samma entré som Futuraskolan. Följ skyltning upp till gymnasiet.

Naturskönt med goda kommunikationer

Lunagymnasiet är beläget på natursköna Lidingö och är, precis som våra övriga verksamheter, en skola speciellt anpassad för elever med autism, Asperger syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Skolan ligger i direkt anslutning till Lidingöreservatet och bara 22 minuter från Stockholms centralstation med goda kommunikationer. Bussen stannar nära skolan. Skolan har ett nära samarbete med Luna Ungdomsboende som är ett internat och ett LSS-boende. Ungdomsboendet startades när efterfrågan från föräldrar och elever runt om i landet blev stor.