Genom en god utbildning får ungdomar rätt förutsättningar för att de som individer ska kunna påverka sitt liv och utvecklas i det samhälle de lever i. Vi på Lunagymnasiet vill att elever med Asperger diagnos ska få samma möjligheter som andra ungdomar att tillgodogöra sig erfarenheter och kunskaper inom gymnasieskolans uppdrag. Vi hjälper elever med individuellt anpassade inlärningsmiljöer och motivationssätt. Vår vision är att ge eleverna den bästa nåbara pedagogik som finns.

Stort elevinflytande

På Lunagymnasiet är undervisningsgrupperna små och personaltätheten hög. Skolan har höga kvalitetskrav och kompetent personal som förstår och klarar av att individuellt anpassa undervisningen. Alla elever har möjlighet att vara med och bestämma om både arbetssätt och innehåll i utbildningen. Eleverna och personalen utarbetar tillsammans gemensamma regler som gäller för att arbetsmiljön ska kännas trygg och för att kränkningar inte ska förekomma.