Lunaskolan startades i Kristineberg 2004 av Anna Huovinen. Det började med en liten grupp elever och ett par engagerade pedagoger med visionen att ge barn och ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar en lyckad skolgång. Behovet visade sig var stort och skolan växte i snabb takt. Lokalerna i Kristineberg blev för små allt eftersom elevgruppen växte och nya klasser bildades. Verksamheten flyttades till en större lokal i Bromma och har fortsatt växa under åren. Sedan 2015 är Lunaskolan en del av Utvecklingspedagogik. Idag vänder sig våra resursskolor till elever med diagnos inom autismspektrum.

Lunaskolan har fått sitt namn efter viktiga ord som beskriver hur vi tycker att en bra skola ska vara och vad den ska innehålla.

L = lära för livet
U = utvecklas individuellt
N = Nyfikenheten stimulerad
A = Aktivitet under skoldagen

Lunaverksamheterna ingår i Utvecklingspedagogik Sverige AB.