Lunaverksamheterna är en del av Utvecklingspedagogik Sverige AB
Vid frågor om ansökan till Lunaskolan (Se fliken Ansökan/Kösystem)
E-post: ansokan@up.se
Telefonnummer: 08-35 15 59, telefontid fredagar kl 09.00-15.00

 

Frågor om taxi
Lunaskolan Södra: taxisodra@up.se
Lunaskolan Bromma: taxi.bromma@up.se

Lunaskolan Bromma:
08 – 656 27 40
E-post: lunaskolanbromma@up.se
Box 20114
161 02 Bromma

Lunaskolan Södra
08 – 656 27 72
E-post: lunaskolansodra@up.se
Box 9020
126 09 Hägersten

Lunagymnasiet
08-656 27 01 / 072-585 35 98
E-post: lunagymnasiet@up.se
Lunagymnasiet
Box 1081
181 22 Lidingö

Luna Ungdomsboende
08 – 656 26 41

E-post: lunaungdomsboende@up.se

Luna Fritid Bromma (korttidstillsyn):
08 – 656 27 64

Luna Fritid Södra (korttidstillsyn)
08 – 656 27 82

Vill du arbeta hos oss? Skicka in ditt cv och ett personligt brev med e-post till aktuell skola.

Våra medarbetare
För att komma i kontakt med någon av våra medarbetare e-postar du enligt principen fornamn.efternamn@up.se.

Å, Ä och Ö bytes till A, A och O.
Om du till exempel vill maila Jörgen Åkerblad blir e-postadressen: jorgen.akerblad@up.se