Luna Fritid  startade hösten 2014 och är en korttidstillsyn inom LSS för ungdomar äldre än 12 år med funktionsnedsättning inom autismspektrum. Verksamheten bedrivs främst på eftermiddagar mellan klockan 14:00 och 18.00 samt på skollov i Lunaskolans lokaler i Bromma och Kärrtorp. Kommande läsår är målsättningen att växa vidare med kvällsaktiviteter.

Vår tillsynsverksamhet finns i anslutning till våra grundskolor i Bromma och Kärrtorp. Målsättningen är densamma: att skapa en stimulerande och utvecklande fritid för barnen och ungdomarna.