Det ska vara roligt att vara hos oss. På Luna Fritid, som är en korttidstillsyn enligt LSS, får alla ungdomar delta i olika aktiviteter, ha roligt tillsammans, utveckla färdigheter samt skapa och bevara sociala nätverk sinsemellan. Vi har flera lokaler med tillgång till klassrumslokaler, slöjdsalar, hemkunskapssal, musiksal, idrottshall och en skolgård. Vårt mål är att, med stöd av våra engagerade och duktiga pedagoger, skapa en meningsfull fritid för varje ungdom. Vi utgår alltid utifrån individuella förutsättningar och önskemål.