Grundskolan

Lunaskolan, som ingår i Utvecklingspedagogik Sverige AB, är en fristående, alternativ grund- och grundsärskola för årskurserna 1-9 för elever med diagnos inom autismspektrumtillstånd. Vår verksamhet bygger på ett helhetstänk där vi lägger stor tonvikt vid samverkan – till exempel genom att vi ger möjlighet för vårdnadshavare och elever att påverka arbetssätt och utformning. Vi arbetar för en trygg och lugn skolmiljö som är flexibel och inkluderande samt får eleverna att ingå i ett socialt sammanhang.

Personalindelning
Grundskolor är indelade i flera olika arbetsenheter. I varje arbetslag arbetar lärare och resurspedagoger. Skolsköterska, kurator och studievägledare är även knutna till arbetsenheterna.

Gymnasiet

Lunagymnasiet är en fristående gymnasieskola med tillhörande ungdomsboende där en del av eleverna får möjlighet att bo under studietiden. Vi vill att våra elever ska få samma möjligheter som andra ungdomar att tillgodogöra sig erfarenheter – kunskaper inom gymnasieskolans uppdrag. Genom en god utbildning ges förutsättningar till individen att kunna påverka sitt liv och utvecklas i det samhälle man elever i. Vår ambition är att ge eleverna den bästa nåbara pedagogik som finns genom en anpassad miljö, små undervisningsgrupper och individuella anpassningar.