Utvecklingspedagogik vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.Hos oss finns förskola, grund- och grundsärskolor med fritidshem, gymnasiesär- och gymnasieskolor. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn vid våra skolor, korttidsvistelse, ungdomsboenden och dagliga verksamheter. Utvecklingspedagogik har drivits långsiktigt sedan 1994.