Tisdag den 6 februari, 2018 bjuder vi in till Öppet Hus på Lunaskolan Södra.

Öppet hus riktar sig till vårdnadshavare som har barn i kön för blivande årskurs 4 hösten 2018 och andra som är intresserade av verksamheten.

Plats: Lunaskolan Södra, Kilabergsvägen 8
Tid: Kl 18.00-20.00

Välkomna

__________________________________________________________________________________________________

ÖPPET HUS LUNASKOLAN BROMMA

Torsdagen 16 november och torsdagen den 25 januari.

Torsdagen den 16 november bjuder vi in till informationsträff på Lunaskolan Bromma! Informationsträffen riktar sig till er vårdnadshavare som har barn i kön för blivande årskurs 5 och årskurs 7 (hösten 2018).
Plats: Lunaskolan Bromma, Johannesfredsvägen 43, matsal.
Tid: 17.00-18.00

Anmälan: Anmäl er senast den 10/11 till lunaskolanbromma@up.se. Skriv namn på vuxna som kommer samt namn och personnummer på barnet i kön. Antalet platser är begränsat, vi återkommer med ett mail om ni fått en plats. FÖR TILLFÄLLET FULLSATT

Torsdagen den 25 januari bjuder vi in till informationsträff på Lunaskolan Bromma. Informationsträffen riktar sig till  vårdnadshavare som har barn i kön från årskurs 4-9.

Plats: Lunaskolan Bromma, Johannesfredsvägen 43, matsal.

Tid: 17.00-18.00

Anmälan: Anmäl er senast den 12/1 till lunaskolanbromma@up.se. Skriv namn på vuxna som kommer samt namn och personnummer på barnet i kön. Antalet platser är begränsat, vi återkommer med ett mail om ni fått en plats på informationsträffen. FÖR TILLFÄLLET FULLSATT

__________________________________________________________________________________________________

 

Nya namn på verksamheter

Lunaskolan Östra Gymnasium, Luna Boende och Luna Aktivitet, som ingår i Utvecklingspedagogik, har bytt namn. Namnbytet är ett led i att alla Utvecklingspedagogiks verksamheter sedan en tid finns under samma huvudman.

Lunaskolan Östra Gymnasium heter nu Lunagymnasiet
Luna aktivitet heter nu Luna Fritid Bromma respektive Luna Fritid Södra (korttidstillsyn)
Luna Boende heter nu Luna Ungdomsboende

De nya namnen samt Utvecklingspedagogiks nya visuella identitet beskriver och sammanfattar de 23 år av kunskap och erfarenhet som finns inom företaget och är viktiga symboler för att vi med hjärta och klokhet skapar hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för lever och brukare.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Utvecklingspedagogik har ny visuell identitet

Vi är glada över att nu kunna presentera vår nya visuella identitet, vilket bland annat innebär nya logotyper, nya färger och nytt formspråk. Ett nytt gemensamt utseende är ett viktigt och naturligt steg, då vi sedan en tid tillbaka har samlat samtliga verksamheter under samma huvudman.

Syftet med vår nya visuella identitet är att öka tydligheten externt för elever, brukare, föräldrar och andra som kommer i kontakt med oss samt att stärka vi-känslan mellan våra medarbetare och verksamheter.

Märket i den nya logotypen är ett hjärta, bildat av de sammanslagna bokstäverna U och P, för att förmedla Utvecklingspedagogiks grundvärdering; att allt arbete i våra verksamheter bedrivs med hjärtat, och att vi bemöter med värme och respekt. Logotypen ska också förmedla bilden av Utvecklingspedagogik som ett öppet och framåt med en mångfald av verksamheter och människor.

Utvecklingspedagogiks nya visuella identitet beskriver och sammanfattar de 23 år av kunskap och erfarenhet som vi samlat på oss och är en viktig symbol för att vi med hjärta och klokhet skapar hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för elever och brukare.

Den nya visuella identiteten kommer att implementeras succesivt under verksamhetsåret 2017/2018.

Niklas Ahlström, vd  och Per Ahlström, vice vd