Vi är glada över att inom en snar framtid hälsa dig välkommen till vår nya hemsida. Den nya hemsidan kommer att ersätta den här.  På den nya hemsidan kommer alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik, både skolor och omsorgsverksamheter finnas samlade.

 


 

GDPR och integritetspolicy

Det är viktigt för oss på Utvecklingspedagogik, där Lunaverksamheterna ingår, att  hantera din/ditt barns personliga information på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Vi har därför tagit fram rutiner och riktlinjer för hur vi hanterar personuppgifter för våra elever, brukare och medarbetare. Nedan följer information om vårt arbete och dina rättigheter.

Klicka här för komma till up.se och läsa om vårt arbete med GDPR och vår integritetspolicy.

 


Lunaverksamheterna ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik vänder sig till barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatrisk diagnos/AST och/eller utvecklingsstörning. Hos oss finns förskola, grund- och grundsärskolor med fritidshem, gymnasiesär- och gymnasieskolor. Våra omsorgsverksamheter omfattar korttidstillsyn vid våra skolor, korttidsvistelse, ungdomsboenden och dagliga verksamheter. Utvecklingspedagogik har drivits långsiktigt sedan 1994.