Se Filmen!

Välkommen till Lunaskolan!

Lunaskolan driver skolor och LSS-verksamheter för barn och ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hos oss finns grund- och grundsärskola, gymnasium, korttidstillsyn, korttidsvistelse och boende. Vi jobbar med små undervisningsgrupper som ger stora möjligheter.

Verksamhetsområde omsorg har fått en egen handledare

  Marie kommer senast från Lunaskolan där hon arbetat som beteendeanalytiker. Hon har tidigare arbetat både inom skola och omsorg, med handledning och kvalitetsarbete. Tillsammans med Anna Kirch, kvalitetssamordnare och Lasse Molin, yrkeskravankare, kommer Marie att... »

Besök oss

Varje år anordnar vi på Lunaskolan ett antal informationskvällar i våra verksamheter. Informationskvällarna är till för vårdnadshavare och andra intresserade vuxna. Vi går igenom verksamheten, visar våra lokaler och bjuder på fika. Se nedan för aktuella datum. Vi... »