Se Filmen!

Välkommen till Lunaskolan!

Vi är en av Sveriges största skolkoncerner för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutom grundskola, särskola och gymnasium har Lunaskolan flera LSS-verksamheter. Vi jobbar med små undervisningsgrupper som ger stora möjligheter.

Se Riksförbundets attentions film ”Mamman och den hotade skolan” om Bente och Elmie.

Se Filmen!

Öppet hus

Varje år anordnar vi på Lunaskolan ett antal öppet hus i våra verksamheter. Vårdnadshavare och andra vuxna är då välkomna till informationskvällar där vi berättar om den aktuella verksamheten och visar våra lokaler. Föranmälan krävs och sker till telefonnummer... »

Ansökan/Kösystem

Vårdnadshavare är alltid välkomna att anmäla intresse för skolplacering av sitt barn i Lunaskolan. Ansökan görs på en särskild blankett som du hittar i länken nedan och som sänds per post till Lunaskolan. Lunaskolan har ett kösystem som vi är skyldiga... »