Se Filmen!

Välkommen till Lunaskolan!

Lunaskolan driver skolor och LSS-verksamheter för barn och ungdomar med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hos oss finns grund- och grundsärskola, gymnasium, korttidstillsyn, korttidsvistelse och boende. Vi jobbar med små undervisningsgrupper som ger stora möjligheter.

Vi välkomnar en ny administratör på Lunaskolan Östra Gymnasium

Fredrik Jägerskogh är sedan en kort tid tillbaka ny administratör på Lunaskolan Östra Gymnasium. Han kommer närmast från Fryshusets gymnasium, där han arbetade som administratör och lärarassistent inom musik- och musikproduktion. På Lunaskolan trivs han bra, och han... »

Besök oss

Varje år anordnar vi på Lunaskolan ett antal informationskvällar i våra verksamheter. Informationskvällarna är till för vårdnadshavare och andra intresserade vuxna. Vi går igenom verksamheten, visar våra lokaler och bjuder på fika. Se nedan för aktuella datum. Vi... »