Se Filmen!

Välkommen till Lunaskolan!

Vi är en av Sveriges största skolkoncerner för barn och ungdomar i behov av särskilt stöd med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Förutom grundskola, särskola och gymnasium har Lunaskolan flera LSS-verksamheter. Vi jobbar med små undervisningsgrupper som ger stora möjligheter.

Se Riksförbundets attentions film ”Mamman och den hotade skolan” om Bente och Elmie.

Se Filmen!

Ny ägare för Stockholms Barn & Ungdomsstöd

Utvecklingspedagogik Sverige AB har förvärvat Stockholms Barn & Ungdomsstöd (Lunaverksamheterna), från och med den 12 november 2015. Utvecklingspedagogik bedriver utbildnings- och omsorgsverksamheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Med hög kvalitet,... »

Besök oss

Varje år anordnar vi på Lunaskolan ett antal informationskvällar i våra verksamheter. Informationskvällarna är till för vårdnadshavare och andra intresserade vuxna. Vi går igenom verksamheten, visar våra lokaler och bjuder på fika. Se nedan för aktuella datum. Vi... »