Välkommen till Lunaskolan

Lunaskolan har fått sitt namn efter viktiga ord som beskriver hur vi tycker att en bra skola ska vara och vad den ska innehålla.
L = lära för livet
U = utvecklas individuellt
N = Nyfikenheten stimulerad
A = Aktivitet under skoldagen

Lunaskolan utgörs idag av tre skolor. Grundskolan i Bromma, Grundskolan i Aspudden och Lunaskolan Östra Gymnasium på Lidingö där sistnämnda även har ett tillhörande LSS/internatboende. Lunaskolan erbjuder även fritidsverksamhet för skolelever samt korttidstillsyn på eftermiddagarna för skolungdomar över 12 år.

Lunaskolans grundskola startades 2004. Det är en fristående alternativ F-9-skola för elever med Aspergers syndrom, ADHD och liknande neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Undervisningsgrupperna är små och personaltätheten hög. Undervisningen följer den nationella läroplanen, Lgr 11. Klasserna är indelade utifrån kunskapsnivå, inlärningstakt och samarbetsförmåga. Vi arbetar med ett helhetstänkande kring varje elev - där elevens individuella behov är i centrum.

Efter sex år som grundskola öppnade Lunaskolans Östra Gymnasium sina portar höstterminen 2010. Ett gymnasium som erbjuder en anpassad skolmiljö med höga kvalitetskrav och kompetent personal som förstår och klarar av att individuellt anpassa undervisningen för eleverna.

I januari 2013 slogs portarna upp för Lunaskolan Södra i Aspudden. För tillfället har vi cirka 15 elever - och skolan utökas successivt för att kunna bli en fullständig grundskola (F-9).