Har du frågor om skolskjuts på Lunaskolan?

Lunaskolan Bromma

taxi.bromma@up.se

Lunaskolan Södra

sodra@lunaskolan.se


 

Här finner du mer information angående skolskjuts för Stockholms stad

Skolskjuts

Ny ansökan om skolskjuts Stockholms stad för läsåret HT17-HT18 skickas till Utbildningsförvaltningen senast 30 april 2017.

Blanketten för ansökan finner du Här


 

Generell information om skolskjuts under pågående termin:

  • Vid ändringar (tid för lämning och hämtning) behöver skolan skicka in dessa senast tre arbetsdagar innan de ska börja gälla. Detta innebär att skoladministratör behöver få informationen från vårdnadshavarna senast 5 arbetsdagar innan ändringen ska träda i kraft.
  • Ändring av hemadress är ingenting som skolan gör utan då krävs en ny ansökan till staden.
  • Avbokning vid sjukdom eller ledighet görs direkt till taxibolaget av vårdnadshavare.
  • All  skolskjuts avbokas automatiskt vid lov och studiedag om barnet inte är anmält till fritids eller tillsyn.
  • Skolskjutsen väntar 5 minuter efter överenskommen tid för hämtning. Om barnet har missat den planerade körningen erbjuds ingen extrainsatt tur. Tänk då också på att du som vårdnadshavare behöver kontakta skolskjutsbolaget för att boka på returresan då den avbokas automatiskt om resa till skolan bommar.

 

Skolskjuts vårterminen 2017 (till dig som har barn vid Lunaskolan Bromma)
Gäller elever som tidigare åkt med Samtrans. Enligt nya avtalet kommer skolskjutsen att skötas av Taxi Stockholm från och med vårterminen 2017. Stadens mål är att elever och andra resenärer ska få kvalitativa, trygga och säkra resor. Klicka för att läsa mer. Läs mer här