På Lunagymnasiet finns det tre nationella gymnasieprogram som är högskoleförberedande. Vi erbjuder även introduktionsprogrammet Individuellt alternativ för elever som inte är behöriga till gymnasiet. Alla elever har möjlighet att vara med och bestämma om både arbetssätt och innehåll i våra program. Här finns stor möjlighet till personlig utveckling och pedagogernas handledande roll skapar tillsammans med elevens självständiga arbete en helhet, sammanhang och förståelse.

Estetiska programmet

Är en praktisk utbildning med teoretisk grund för dig som vill ha skapandet i fokus. Du läser bland annat kurser i bild och formgivning. Du får testa på kreativt skapande i form av målning, keramik, textiltryck, illustrationer, grafik och foto.
Studievägskod: ESBILASP-LÖG

 

Samhällsvetenskapliga programmet

Är en bred studieförberedande utbildning där eleven med kurser som historia, geografi, religion och språk lär sig att arbeta demokratiskt och förstå andra människors värderingar och levnadssätt. Eleverna arbetar enskilt såväl som i grupp och gör studiebesök samt får möjlighet att lyssna till gästföreläsare.
Studievägskod: SASAMASP-LÖG

Naturvetenskapliga programmet

Är en bred studieförberedande en utbildning med kurser i bland annat matematik, kemi, fysik och biologi. Arbetssätten varierar och eleverna arbetar enskilt såväl som i grupp och gör studiebesök samt får möjlighet att lyssna till gästföreläsare. Från och med ht 2017 är det naturvetenskapliga programmet 4 år.
Studievägskod: NANATASP-LÖG

Introduktionsprogrammet

Är till för de elever som är obehöriga till gymnasiet. Det innebär att utbildningen är individuell och utformas efter elevens behov. Programmet innehåller kompletterande studier från grundskolan, gymnasieämnen och andra utvecklande insatser.
Studievägskod: IMINDASP-LÖG